Danh sách các nhà hảo tâm tháng 9/ 2017
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 12/28/2017 9:37:24 AM
Lượt xem:285

Danh sách các nhà hảo tâm tháng 9/ 2017

Tháng 9 -2017

STT

Đơn vị và cá nhân tài trợ

NỘI DUNG

Giá trị hỗ trợ

Tiền mặt, giá trị quà

Quà, hiện vật

Vận chuyển

1

Thầy Thích Như Giáo

Hỗ trợ BN nghèo

17,500,000

 

 

2

GĐ Bà Trần Hoàng Anh Trang

Quà   cho BN nghèo

1,200,000

100   Suất

 

3

Cô Kim Trúc ( Thầy Phal)

Hỗ trợ BN nghèo

3,500,000

 

 

4

Nhóm bạn trẻ Ngọc Long

Quà   cho BN nghèo

 

50 suất

 

5

Cô Trần Thị Thu Thảo

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

1,500,000

 

 

6

Cô Lan Hương Nhóm trẻ HT

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

500,000

 

 

7

Cty Sun taxi

Vận chuyển BN miễn phí

 

 

1 lượt

8

Quán cơm chay Thiện phát

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

2,000,000

400 suất

 

9

Cô Lâm Thị Kim Anh

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

200,000

 

 

10

Cô Trần Thanh Thảo ( LB)

Hỗ trợ BN nghèo

1,000,000

 

 

11

Cty Xăng dầu BT

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

500,000

200 suât

 

12

Chị Nguyễn Thi Hoa

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

300,000

 

 

13

BS Cao Thí Thanh Bình

Hỗ trợ BN nghèo

1,000,000

 

 

14

Huỳnh Bảo Anh

Hỗ trợ BN nghèo

10,000,000

 

 

15

Cô Trương Thị Lan Anh

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

4,900,000

100 bánh TT

 

16

Nhóm bếp xanh

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

2,000,000

200 lồng đèn

 

17

Ông Võ Ngọc Khánh

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

1,000,000

200 bánh mì tươi

 

18

Trần Thị Tý Hồng

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

300,000

 

 

19

Trần Thảo Cty Bernecker

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

4,000,000

200 lốc sữa

 

20

Paranus Resort

Hỗ trợ quà Trung thu BN nhi

 

600 bánh TT

 

21

BS Nguyễn Tấn Thông

Hỗ trợ BN nghèo

1,440,000

 

 

22

GĐ Cô Võ Phú Quý

Quà   cho BN nghèo

 

40 suất

 

23

GĐ Anh Chị Nguyệt Hồ

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

1,160,000

58 suất

 

24

TỔNG CỘNG

 

54,000,000