Danh sách các nhà hảo tâm tháng 8/ 2017
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 12/28/2017 9:36:19 AM
Lượt xem:286

Danh sách các nhà hảo tâm tháng 8/ 2017

Tháng 8 -2017

STT

Đơn vị và cá nhân tài trợ

NỘI DUNG

Giá trị hỗ trợ

Tiền mặt, giá trị quà

Quà, hiện vật

Vận chuyển

1

Cty Sun taxi

Vận chuyển BN miễn phí

 

2 lượt

 

2

Thầy Thích Như Giáo

Hỗ trợ BN nghèo

25,250,000

 

 

3

BS Phan Thị Tuyết

Hỗ trợ BN nghèo

200,000

 

 

4

BS Trần Công Chánh

Hỗ trợ BN nghèo

100,000

 

 

5

BS Đinh Thị Men

Hỗ trợ BN nghèo

200,000

 

 

6

Nguyễn Duy Hoàng

Hỗ trợ nước CT khám TT

 

24 chai

 

7

Út Mơ

Hỗ trợ BN nghèo

300,000

 

 

8

Cô Đặng Bá Huyền Uyển

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

1,000,000

200 suất

 

9

Cô Hường GX Thánh mẫu

Hỗ trợ BN nghèo

500,000

 

 

10

Cô Trần Thanh Thảo ( Lbang)

Hỗ trợ BN nghèo

2,000,000

 

 

11

The Cliff Resort

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

 

200 suất

 

12

Nhóm bếp xanh

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

1,200,000

120 suất+ sữa

 

13

Cô Lê Kim Trúc

Hỗ trợ BN nghèo

3,000,000

 

 

14

BS Huỳnh Hoàng Vy

Hỗ trợ CT Trung thu Bn Nhi

500,000

 

 

15

Cô Nguyễn Thị Diệu Hân

Hỗ trợ CT Trung thu Bn Nhi

300,000

 

 

16

Cô Phan Đoàm Mỹ Khanh

Hỗ trợ CT Trung thu Bn Nhi

500,000

 

 

17

Cô Phan Diệu

Hỗ trợ BN nghèo

100,000

 

 

18

BS Nguyễn Thị Bích

Hỗ trợ BN nghèo

1,000,000

 

 

19

Cô Trần Thanh Thảo ( Lbang)

Hỗ trợ BN nghèo

3,200,000

 

 

20

Cô Võ Mười

Hỗ trợ CT Trung thu Bn Nhi

2,000,000

 

 

21

Nhóm thiện nguyện Bé Hmi

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

150 suất

 

 

22

Cô Nguyễn Xuân Hiển

Hỗ trợ BN nghèo

500,000

 

 

23

Hoàng Linh

Hỗ trợ BN nghèo

500,000

 

 

24

GĐ Anh Chị Nguyệt Hồ

Hỗ trợ suất ăn miễn phí

1,000,000

50 suất

 

25

Cô Nhật Hà

Hỗ trợ CT Trung thu Bn Nhi

500,000

 

 

26

TỔNG CỘNG

 

43,850,000