Thông báo về việc hợp đồng vị trí Kế toán Bệnh viện tỉnh Bình Thuận thông báo về việc hợp đồng vị trí Kế toán
Thông báo kết quả cuộc thi Sáng tác Slogan-Bệnh viện Bình Thuận Thông báo kết quả cuộc thi Sáng tác Slogan-Bệnh viện Bình Thuận
Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư
Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp
Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân năm 2020 Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân